Menu

Romanian

English

CONTEXT ŞI ARGUMENTAȚIE

Medicina Tradiţională Chineză (MTC) a fost practicată în China din timpuri străvechi, de peste 2500 ani.  De atunci, practica a evoluat, ajungând să includă diverse proceduri care pun accentual pe sănătate, gestionarea durerii şi tratarea mai multor boli. Aceste proceduri includ acupunctura:

 • Masaj Tui Na
 • Terapia cu ventuze/aspiraţie
 • Activarea punctelor de presiune, răzuire, şi terapia cu plante, etc.

Practicarea MTC necesită atât cunoştinţe ştiinţifice, cât şi artistice, iar punerea ei în aplicare este profundă şi implică un spectru larg. Fundamentul succesului practicării MTC constă în ajustarea energiei interioare Yin-Yang (de exemplu, prin echilibrarea surselor calde şi reci) şi interacţiunea ei cu diferite organe, pentru a obţine stabilitate şi armonie în organism. Aşadar, este evident faptul că această metodă necesită practicieni foarte bine pregătiţi, cu experienţă bogată, pentru a obţine rezultate notabile.

MTC este o practică medicală majoră în China de mii de ani. Este cea mai veche şi mai recunoscută practică medicală alternativă din lume.  Într-adevăr, utilizarea corectă a acupuncturii, a terapiei prin masaj Tui Na, a celei cu ventuze/aspiraţie şi terapia prin activarea punctelor de presiune nu a prezentat probleme legate de efecte secundare în lumea occidentală. De fapt, utilizarea combinată a MTC cu medicina occidentală devine o practică din ce în ce mai populară în China şi în lume

S-a înregistrat un interes crescut în România şi în Europa în legătură cu MTC. Prin urmare, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Tîrgu Mureș, prin intermediul  Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, organizează, în perioada 12-16 noiembrie 2018, un Workshop de 5 zile despre Medicina Tradiţională Chineză (WMTC).

Primul din această serie de workshop-uri se va axa pe utilizarea metodelor din MTC, precum acupunctura, în combinaţie sau nu cu medicina occidentală, pentru menţinerea sănătăţii şi managementul durerii.  Este un fapt bine-cunoscut că un management eficient al durerii poate contribui la îmbunătăţirea semnificativă a calității vieţii, precum şi oportunităţi de muncă şi de practicare a sporturilor.

SCOPURI SI OBIECTIVE

Obiectivul general constă în a oferi o înţelegere detaliată a anumitor proceduri folosite prin MTC pentru promovarea sănătăţii şi managementul durerii, în combinaţie sau nu cu medicina occidentală.  Obiectivele specifice sunt următoarele:

 • Utilizarea procedurilor MTC pentru îmbunătăţirea stării generale de sănătate
 • Utilizarea acupuncturii pentru promovarea sănătăţii şi pentru managementul durerii, beneficii şi limite
 • Utilizarea altor proceduri MTC pentru promovarea sănătăţii şi pentru managementul durerii, beneficii şi limite
 • Utilizarea medicinei occidentale pentru managementul durerii, beneficii şi limite
 • Utilizarea unei combinaţii între MTC şi medicina occidentală pentru promovarea sănătăţii şi pentru managementul durerii, beneficii şi limite
 • Se vor acorda credite EMC (Educaţie Medicală Continuă) celor care participă la toate cele cinci sesiuni de workshop (30 ore)

 Conținutul cursului: prelegeri și discuții în cursul dimineții și efectuarea practicilor în cursul după-amiezii.

BACKGROUND AND JUSTIFICATION

Traditional Chinese Medicine (TCM) has been in practice since the time of ancient China for over 2500 years.  Since then, the practice has evolved to include various protocols with the focus to promote health, manage pain and treat various illnesses.  These protocols include acupuncture:

 • Tui Na massage
 • Cupping/suction
 • Pressure point, scraping and herbal therapy etc.

The practice of TCM requires both scientific and artistic approaches and its application is both broad and profound.  The basis for achieving success with TCM is to fine-tune the Yin-Yang internal energy (e.g. by balancing the hot and cold sources) and its interactions with different organs to achieve stability and harmony in the body.  It is obvious, therefore, that the practice requires well-trained practitioners with extensive experience to achieve efficacy. 

TCM has been a major medical practice in China for over thousands of years.  Around the world, it is the oldest and most recognized alternative medical practice.  Indeed, appropriate use of acupuncture, Tui Na massage therapy, cupping/suction therapy and pressure point therapy have been without much concerns for adverse effects in the Western world.  In fact, the combined used of TCM with Western medicine is becoming more and more popular in China as well as around the world. 

There has been increased interest in Romania as well as in Europe for TCM.  Therefore, the University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureș   through the Department of Teacher Training is organizing a 5-days Traditional Chinese Medicine Workshop (TCMW) between 12-16 November 2018

The first of this series of workshops will be focused onto the use of TCM, such as acupuncture with or without the combination of western medicine, for health maintenance and for pain management.  It is well-understood that efficient management of pain can contribute to significant improvement for quality of life, and for better job and sport performances.

OBJECTIVES AND AIMS 

The overall objective is to provide an in-depth understanding of certain TCM protocols for health promotion and for pain management, with or without the combination with Western medicine.  The goals of several specific aims are:

 • Use of several TCM protocols for improvement of overall health
 • Use of acupuncture for health promotion and for pain management, benefits and limitations
 • Use of other TCM protocols for health promotion and for pain management, benefits and limitations
 • Use of Western medicine for pain management, benefits and limitations
 • Use of a combination of TCM and Western medicine for health promotion and for pain management, benefits and limitations
 • CME (Continuing Medical Education) credits will be issued to those who have attended the entire five workshop sessions (30 hours)

Syllabus: lectures and discussions during the morning and practices in the afternoon