Program

Romanian

English

Locația pentru toate sesiunile de workshop 

Centrul Avansat de Cercetări Medicale şi Farmaceutice, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Tîrgu Mureș – Sala de conferinţe

Limba workshop- ului 

Limba engleză

Problematici și teme abordate

 • Istoria şi informaţii generale despre MTC (Medicina Tradițională Chineză)
 • Utilizarea procedurilor MTC pentru îmbunătăţirea stării generale de sănătate
 • Informaţii generale şi aplicarea procedurilor de acupunctură pentru sănătate în general şi pentru managementul durerii: beneficii şi limite
 • Informaţii generale despre alte tehnici MTC şi utilitatea lor pentru sănătate în general şi pentru managementul durerii: Micro-acupunctură, terapia prin masaj Tui Na, terapia cu ventuze/aspiraţie şi terapia prin activarea punctelor de presiune, beneficii şi limite
 • Istoricul MTC în practica medicală din România
 • Acceptare și aplicabilitate a procedurilor specifice MTC în România – beneficii și unele limite
 • Direcții viitoare de integrare a MTC în România și medicina occidentală privind managementul durerii
 • Informaţii privind procedurile de MTC combinate şi medicina occidentală pentru promovarea sănătăţii şi managementul durerii – beneficii şi unele limite
 • Interacţiuni în cazuri particulare şi cu voluntari cu anumite solicitări

Demonstraţii și Discuţii în grup pentru fiecare dintre temele dezbătute

 

 

Location for all workshop sessions 

University Center of Medical and Pharmaceutical Advanced Researches, University of Medicine and Pharmacy Tîrgu Mureș  – Conference hall

Workshop language 

English language

Workshop topics 

 • History and background introduction on TCM (Traditional Chinese Medicine)
 • Use of several TCM protocols for improvement of overall health
 • Background information and application of acupuncture procedures for health promotion and pain management: benefits and limitations
 • Background information on other TCM techniques and their usefulness for overall health and for pain management: micro-acupuncture, Tui Na massage therapy, cupping/suction therapy and pressure point therapy: benefits and limitations
 • History of TCM in Romanian medical practice
 • Acceptance and applicability of TCM specific procedures in Romania: benefits and some limits
 • Future directions for integration of TCM in Romania and Western Medicine on pain management
 • Information on combined application of TCM and Western Medicine for health promotion and pain management: benefits and limitations
 • Interactions on specific cases and on volunteers with specific requests
 • Discussion of further collaborations and for setting up collaborating clinics in both countries

Demonstrations and group discussions for each approached topic

 

Program Zilnic | Daily Schedule

Ziua 1 – Luni, 12 Noiembrie, 2018 _________________________________________________

Moderator: Dr. Yong Xiao: Chief Physician, Departamentul MTC, Spitalul Afiliat  Nr. 2, Facultatea de Medicină, Universitatea Shantou, Shantou, China

Sesiunea I

 • 8,30 –   9,00   Înregistrarea perticipaților
 • 9,00  –  9,20   Festivitatea de deschidere și fotografii de grup
 • 9,20 – 10,00   Istoria şi informaţii generale despre MTC
 • 10,00 – 10,15 Discuții
 • 10,15 – 11,00 Utilizarea procedurilor MTC pentru îmbunătăţirea stării generale de sănătate
 • 11,00 – 11,15 Discuții
 • 11,15 – 11,30 Coffee break
 • 11,30 – 12,15 Informaţii generale şi aplicarea procedurilor de acupunctură pentru sănătate în general şi pentru managementul durerii, prezentare de caz, beneficii şi limite
 • 12,15 – 12,30 Discuţii
 • 12,30 – 13,15 Demonstraţii ale procedurilor de acupunctură
 • 13,15 – 13,30 Discuţii
 • 13,30 – 14,30 Prânz
 • 14,30 – 16,00 Discuţii de grup şi punerea în aplicare a procedurilor de acupunctură

Ziua 2 – Marţi, 13 Noiembrie, 2018 ________________________________________________

Moderator: Dr. Chunyang Wang: Medic-şef asociat, Departamentul MTC, Spitalul Afiliat  Nr.1, Facultatea de Medicină, Universitatea Shantou, Shantou, China

Sesiunea II

 •  9,00 – 9,45     Informaţii generale despre alte tehnici MTC şi utilitatea lor pentru sănătate în general şi pentru managementul durerii: Micro-acupunctură, terapia prin masaj Tui Na, terapia cu ventuze/aspiraţie şi terapia prin activarea punctelor de presiune, prezentare de caz, beneficii şi limite
 • 9,45 – 10,00  Discuţii
 • 10,00 – 10,30  Pauză de cafea
 • 10,30 – 12,00 Demonstraţii ale procedurilor
 • 12,00 – 12,30 Discuţii
 • 12,30 – 14,00 Prânz
 • 14,00 – 17,00 Discuţii de grup şi punerea în aplicare a procedurilor MTC; Vizită de studiu la Centrul de Recuperare al Clinicii Reumatologie – SCJU Tîrgu Mureș
 

Ziua 3 – Miercuri, 14 Noiembrie, 2018 ____________________________________________

Moderator: Dr. Adrian Alecu: medic primar integrativ în Medicina Internă, ,,Clinica Dr. Alecu” Clinica de medicină integrată, Tîrgu Mureș, România

Sesiunea III

 •  9,00 – 9,45 Informaţii despre ozonoterapie tehnici și beneficii pentru sănătate, abordare integrată, holistică și individualizată a durerii, beneficii şi limite
 •  9,45 – 10,00  Discuţii
 • 10,00 – 10,45 Aplicarea la nivel local și sistemic a ozonoterapiei în managementul durerii și posibilități de combinare a tehnicilor MTC și a homeopatiei; prezentare de caz
 • 10,45 – 11,00 Discuţii
 • 11,00 – 11,30 Pauză de cafea
 • 11,30 – 13,30 Practici manuale de ozonoterapie și vizită la Centrul de recuperare al Spitalului „Nova Vita” din Tîrgu Mureș
 • 13,30 – 15,00 Prânz
 • 15,00 – 15,30 Discuţii de grup și aplicarea ulterioară
 • 16,30 – Vizitarea centrului orașului și a Palatului Culturii

Ziua 4 – Joi, 15 Noiembrie, 2018 __________________________________________________

 • Moderator: Lector univ. dr. Horațiu Popoviciu: şef secție Clinica Reumatologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgență, Tîrgu Mureș, România

Sesiunea IV

 • 9,00 – 9,30     Informații privind abordarea europeană în ceea ce privește promovarea sănătății și gestionarea durerii , beneficii şi limite
 • 9,30 – 10,00 Informații cu privire la aplicarea combinată a MCT și a medicinii occidentale pentru promovarea sănătății și gestionarea durerii, beneficii şi limite
 • 10,00 – 10,30 Discuții
 • 10,30 – 11,00 Pauză de cafea
 • 11,00 – 11,45 Discuții despre aplicarea combinată și vizită la Centrul de Reabilitare ,,Apollo” Sângeorgiu de Mureș
 • 11,45 – 12,00 Discuţii
 • 12,00 – 14,00 Prânz

Moderatori (pentru sesiunea de după-amiază):

 • Profesor univ. dr. William Au, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș, România şi Facultatea de Medicină, Universitatea Shantou, Shantou, China
 • Profesor univ. dr. Minodora Dobreanu, director al Centrului Avansat de Cercetări Medicale şi Farmaceutice, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș, România
 • Profesor univ. dr. Nicolae Neagu, director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș, România
 • 14,00 – 15,00 Interacţiuni în cazuri specifice și pe cereri specifice
 • 15,00 – 16,00 Discuţii despre continuarea colaborării şi în vederea întemeierii unor clinici în colaborare între cele două ţări
 • 14,00 – 14,30 Pauză de cafea
 • 14,30 – 15,00 Concluzii generale şi evaluarea workshop-ului
 • Cină festivă

Day 1 – Monday, November 12th 2018 ___________________________________________

Moderator: Dr. Yong Xiao: Chief Physician, TCM department, Second Affiliated Hospital, Shantou University Medical College, Shantou, China 

Session I

 • 8,30 –   9,00   Registration
 • 9,00 –   9,20   Opening ceremony and group photograph
 • 9,20 – 10,00  History and background introduction on TCM
 • 10,00 – 10,15 Discussions
 • 10,15 – 11,00 Use of several TCM protocols for improvement of overall health
 • 11,00 – 11,15 Discussions
 • 11,15 – 11,30  Coffee break
 • 11,30 – 12,15 Background information and application of acupuncture procedures for health promotion and pain management, case reports, benefits and limitations
 • 12,15 – 12,30  Discussions
 • 12,30 – 13,15 Demonstration of acupuncture procedures
 • 13,15 – 13,30  Discussions
 • 13,30 – 14,30  Lunch
 • 14,30 – 16,00  Group discussion and further application of acupuncture protocols

 

Day 2 – Tuesday, November 13th 2018 ___________________________________________

Moderator: Dr. Chunyang Wang: Associate Chief Physician, TCM department, First Affiliated Hospital, Shantou University Medical College, Shantou, China

 Session II

 • 9,00 –   9,45   Background information on other TCM techniques and their usefulness for overall health and for pain management: Micro-acupuncture, Tui Na massage therapy, cupping/suction therapy and pressure point therapy, case reports, benefits and limitations
 • 9,45 – 10,00 Discussions
 • 10,00 – 10,30  Coffee break
 • 10,30 – 12,00 Demonstration of procedures
 • 12,00 – 12,30 Discussions
 • 12,30 – 14,00  Lunch
 • 14,00 – 17,00  Group discussion and further application of TCM protocols; Study visit of the Rheumatology Clinic of Physical Therapy and Rehabilitation – SCJU Tîrgu Mureș

Day 3 – Wednesday, November 14th 2018 ________________________________________

Moderator: Dr. Adrian Alecu, senior consultant in internal medicine, ,,Clinica Dr. Alecu” integrative medicine clinic, Tirgu Mures, Romania.

Session III

 • 9,00 – 9,45 Information about ozone-therapy techniques and benefits for health, integrative, holistic and individualized approach to pain, benefits and limitations
 • 9,45 – 10,00    Discussions
 • 10,00 – 10,45 Local and systemic application of ozone-therapy in pain management and possibilities to combine with TCM techniques and homeopathy; case reports

10,45 – 11,00 Discussions

 • 11,00 – 11,30  Coffee break
 • 11,30 – 13,30 Hands-on practice of ozone-therapy and visit to Nova Vita Hospital
 • 13,30 – 15,00  Lunch
 • 15,00 – 15,30  Group discussion and further application
 • 16,30 – Visit to City Center and the Cultural Palace

Day 4 – Thursday, November 15th 2018 ___________________________________________

 • Moderator: Horatiu Popoviciu: Head of the Department of Rheumatology at the Emergency County Hospital, Tîrgu Mureș, Romania

Session IV

 •   9,00 –  9,30    Information on European approach to health promotion and pain management, benefits and limitations;
 •  9,30 –  10,00 Information on combined application of TCM and Western medicine for health promotion and pain management, benefits and limitations
 • 10,00 – 10,30 Discussions
 • 10,30 – 11,00  Coffee break
 • 11,00 – 11,45 Discussion of combined applications and visit to the ,,Apollo” Rehabilitaion Center Sângeorgiu de Mureș
 • 11,45 – 12,00 Discussions
 • 12,00 – 14,00  Lunch

Moderators (for afternoon session)

 • Professor William Au, University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology, Tîrgu Mureș, Romania; Shantou University Medical College, Shantou, China
 • Professor Minodora Dobreanu, PhD MD, director of Center of Medical and Pharmaceutical Advanced Researches, University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology, Tîrgu Mureș, Romania
 • Professor Nicolae Neagu, PhD, director of Department of Teachers Forming, University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology, Tîrgu Mureș, Romania
 • 14,00 – 15,00  Interactions on specific cases and on specific requests
 • 15,00 – 16,00  Discussion of further collaborations and for setting up collaborating clinics in both countries
 • 14,00 – 14,30  Coffee break
 • 14,30 – 15,00  General conclusions and evaluation of the workshop
 • Farewell dinner.